• 1152
    0

    Oglas radi davanja u zakup na određeno vreme poslovnog prostora u postupku prikupljanja pismenih ponuda na lokacijama: Trg Ćire Milekića br.10 (bivša Gradska apoteka br.1) u Sremskoj Mitrovici, Radinački put br.66 (bivša Gradska apoteka) u Sremskoj Mitrovici, Nikole Radočića br.1 (bivša Gradska apoteka) u Kuzminu, Vodna br.2 u Sremskoj Mitrovici, Palih boraca br.64 u Grgurevcima, ...
  • 1274
    0

    Poštovani sugrađani, nakon prikupljanja neophodne dokumentacije, “Gradsko stanovanje” d.o.o. Sremska Mitrovica dana 20.septembra 2017.godine objaviće oglas o davanju u zakup sledećih poslovnih prostora: 1. Trg Ćire Milekića br.10 (bivša Gradska apoteka br.1) u Sremskoj Mitrovici 2. Radinački put br.66 (bivša Gradska apoteka) u Sremskoj Mitrovici 3. Nikole Radočića br.1 (bivša Gradska apoteka) u Kuzminu 4. ...