Na ovoj stranici pronaći ćete sve podatke o javnim nabavkama naručioca “Gradsko stanovanje” d.o.o. Sremska Mitrovica.

 

NABAVKA – Higijena (ponovljeni postupak) 12-1/2020


 

NABAVKA – Higijena 2020


 


 

NABAVKA – Krečenje 11/20