• POSLOVNI PROSTOR Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica raspolaže sa oko 250 objekata poslovnog prostora ...
  • GARAŽE Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora “Gradsko stanovanje” d.o.o. Sremska Mitrovica raspolaže sa 421 garažom u vlasništvu Grada Sremska ...
  • ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica u okviru svoje delatnosti vrši redovno ...
  • INVESTICIONO ULAGANJE Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica u skladu sa modernim trendovima i svojim ...