• Zakup poslovnih prostora
    Zakup poslovnih prostora Preko 350 objekata poslovnih prostora na teritoriji Opštine Sremska Mitrovica.
  • Gotovo 400 garaža na teritoriji Grada
    Gotovo 400 garaža na teritoriji Grada Najsigurnije mesto za vašeg četvorotočkaša.
  • Održavanje stambenih zgrada
    Održavanje stambenih zgrada Preko 150 objekata kolektivnog stanovanja u našem sistemu garantuje iskustvo i kvalitet poslovanja.

Naša želja je da, u odnosu na naše pravne prethodnike, učinimo promene koje će poboljšati kvalitet života građana u kolektivnim sistemima stanovanja u Sremskoj Mitrovici ali i stvorimo preduzeće koje će na najbolji način raspolagati gradskom imovinom, pre svega poslovnim prostorima i garažama, na zadovoljstvo kako Grada tako i građana Sremske Mitrovice.

Najnovije objave