• 230
    0

    U skladu sa novinama u važećem Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, te podzakonskim aktima, obaveštavamo Vas da će počev od 01.01.2018.godine “Gradsko stanovanje” doo Sremska Mitrovica početi sa radom po novim uslovima a koji se odnose na pružanje usluga radova na tekućem i investicionom održavanju stambenih zgrada i izvođenju radova na hitnim intervencijama… CELOKUPAN ...
Prikaži još